• Toll Free: 0800110088
  • Box: 2932, Sinde Area - Mbeya Tanzania

Kupanda Miti

Mwenyekiti wa Bodi ya Mamlaka ya Majisafi Mbeya Bi. Edna Mwaigomole akipanda mti katika uzinduzi wa zoezi la kupanda miti katika vyanzo vya maji.

Maabara ya Kutibia Maji

Mh. Naibu Spika Dkt. Tulia Akson akipokea maelekezo ya namna maabara ya kutibia Maji inavyofanya kazi wakati wa ziara katika Mamlaka ya Majisafi Mbeya

Mradi wa Mbalizi

Mamlaka imekamilisha mradi mkubwa wa maji kutoka Shongo - Mbalizi - Songwe

Mradi wa Maji Mbalizi Songwe

Mafundi wa Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa MAzingira Mbeya wakiendelea na kazi ya kuunga bomba linalopeleka maji Songwe Viwandani

Elimu ya Ubora wa Maji

Mkurugenzi Mtendaji wa Mamlaka akitoa elimu kwa wanafunzi wa Sekondari kuhusu ubora wa Maji

Elimu ya Kujiunga na Maji Inyala

Afisa Uhusiano wa Mamlaka ya Majisafi Mbeya Akitoa Elimu kuhusu kujiunga na huduma ya Maji kwa wananchi

Kutunza Vyanzo vya Maji

Maji ni Uhai, tunza vyanzo vya Maji

KARIBU MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA MBEYA

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Jiji la Mbeya (Mbeya WSSA) ipo katika Jiji la Mbeya ikiwa na jukumu kuu la kutoa huduma ya majisafi na uondoaji wa majitaka katika Jiji la Mbeya. Mamlaka ilianzishwa mwaka 1998 kwa Sheria Na. 8 ya 'Water Works Act Cap 272' ya mwaka 1997, iliyofanyiwa marekebisho na Sheria Na.12 ya Maji na Usafi wa Mazingira ya mwaka 2009.

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Jiji la Mbeya ipo katika daraja A. Hii ikimaanisha kuwa ina wajibu wa kugharamia shughuli zote za uendeshaji na matengenezo, kulipa mishahara ya watumishi wake na pia kuchangia kwenye miradi ya uboreshaji na upanuzi wa mitandao ya Majisafi na Usafi wa Mazingira.

DIRA (VISION)

Kuwa Mamlaka Bora katika kutoa huduma endelevu za Majisafi na Usafi wa Mazingira Nchini Tanzania.

DHIMA (MISSION)

Kutoa huduma bora na endelevu za majisafi na usafi wa mazingira zinazokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa kwa bei nafuu.

KAULIMBIU (SLOGAN)

'Maji ni Uhai'

MISINGI YA UTENDAJI (CORE VALUES)
  • Wateja Kwanza
  • Watumishi ni Rasilimali namba moja ya Mamlaka
  • Kuwajibika kwa jamii inayotuzunguka
  • Nidhamu katika matumizi ya Fedha
  • Watumishi kufanyakazi kwa pamoja na kujituma.
  • Wafanyakazi kuhimizwa kujifunza na kubadilishana maarifa.


MKURUGENZI MTENDAJI Mhandisi. Ndele Mengo

KURIPOTI MIVUJO NA WIZI WA MAJI

Ili kuripot mvujo wa maji (Mfano: bomba kupasuka n.k), kuripoti wizi wa maji au uharibifu wowote wa miundombinu ya maji, tafadhali piga simu ya Ofisi namba: 0800110088 bure au kupitia mtandao kwa kubonyeza hapa.

Habari Mpya

Matukio Kwa Picha

Mradi wa Maji Mbalizi

Mamlaka imekamilisha mradi mkubwa wa maji kutoka Shongo - Mbalizi - Songwe

Chanzo Cha Maji Isongole

Chanzo cha Maji katika Mradi wa Maji Isongole

Kuongea na Watumishi

Mh. Mkuu wa Mkoa wa Mbeya akiongea na watumishi alipotembelea ofisi za Mamlaka