• Toll Free: 0800110088
  • Box: 2932, Sinde Area - Mbeya Tanzania

Mawasiliano Yetu

Tuma Ujumbe wako hapa

Anuani

Karume / Sabasaba Road Sinde Area
P. O. Box 2932,
Mbeya Tanzania
Simu (mezani): +255 25-2504298 /+255 2503387
Simu (bure): 0800110088
Nukushi: +255 25-2503492
Barua pepe: md@mbeyauwsa.go.tz
Tovuti: www.mbeyauwsa.go.tz